MAI QUANG


Bến Tạm

 
Âm thầm như chiếc lá rơi,
Mai ta ra khỏi cuộc đời
an nhiên
Đường Mây từ thuờ Uyên nguyên
Vẫn còn trắng xóa cả miền
Tịch liêu
Rằng thôi
chẳng có chi nhiều
Chào em
bóng chiếc trăng treo
đỉnh rừng.
 
(Mai - MỜI TRÀ tr. 64)
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang