MAI QUANG

Hoa  
Góc nhìn của tác giả:

Chuyển hóa đất ra màu
Hớp khí trời phún nụ
Tay vẫy gió chào nhau
Đẹp đời lòng  vui nhú!
Mai Quang
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang