MAI QUANG


Hoa

Dù trong trần cấu mà ra
Màu uyên nguyên ấy vẫn là tinh khôi!   Trở lại chuyên mục của : Mai Quang