MAI QUANGGóc nhìn của tác giả:
 
Xanh tươi đã sẵn úa vàng
Trùng trùng pháp giới rõ ràng quanh ta!
Mai Quang
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang