MAI QUANG


Lan Nữ Hài

 
Dạo cõi trần gian,
Mắt người không thấy
Treo chiếc hài mây
Trên mùa lan ấy...
MQ
Westminter Mall Orchids Show Feb. 2019

 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang