MAI QUANG

Lặng Thinh Một Cõi
 
Chín năm diện bích
Một cõi lặng thinh
Ngân hà nhún nhẩy
Tinh tú lung linh
(MQ)
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang