MAI QUANG


Mặt Trời Chiều

Chơi vơi khung trời muộn,
Lữ khách, người về đâu?
MQ
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang