MAI QUANG

Newport Beach (C.A.) Chiều Sương

Biển chiều chưa gọi,
Sương đã lâm thâm
Đường chim vội vã
Rớt ngọn triều âm
Mặt trời tắt lửa
Xuống cõi mù tăm.
MQ
25-11-2017
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang