MAI QUANG


Sen

 
Đôi ta chung một mối nhân duyên
Chung một khối tình, chẳng thể riêng
Trong hồ Bát bảo vườn Tịnh uyển:
Em là hoa sen, anh lá sen.
       (Thơ: Mai Quang) 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang