MAI QUANG

 
Sen Mùa

Từ bùn sen nở
Tỏa hương thơm lừng
Hồng, vàng, xanh, trắng
Đủ lời vô ngôn
(MQ)
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang