MAI QUANG


Sen Trắng

Nụ vàng cánh trắng tinh khôi
Vươn tay vẫy ngọn mây trời hỏi thăm 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang