MAI QUANG
 
Uá Tàn

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông,
Chỗ trong trời đất nào không úa tàn?
Từ tôi lỡ bước qua sang
Trùng trùng xa cách Thiên Đàng cõi xưa.
(MQ.)
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang