MAI QUANG
Vũ Trụ Muôn Đời Vẫn Mới Tinh*

*(Ô hay Xuân đến bao giờ nhỉ
Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình
Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh!

H.T, THÍCH MÃN GIÁC) 

* Thân tặng: Phù Hư Dật Sĩ VÕ THẠNH VĂN và nhà thơ NGÃ DU TỬ


 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang