NAM HOA DƯƠNG TỬ


Chớm Hồng
Chớm hồng qua góc biển
Sóng sánh nhịp hoang sơ
(Thơ:Nam Hoa Dương Tử)


Thềm Hoa Cửa BụtNắng vờn hoa xứ trắng
Đổ bóng mặt tim đen
Hỏi sao!
Rơi vô tình
Thềm hoa nơi cửa Bụt

(Thơ: Nam Hoa Dương Tử)  Trở lại chuyên mục của : Nam Hoa Dương Tử