NGUYỄN NGỌC DANH


Bắc Cali Xuân Chưa Về

Lời Kinh Cho Người
 
Lên đây đứng giữa núi đồi
Cỏ  cây xanh thăm- mây trời lặng trôi
Trót mang thân phận kiếp người
Trở về phố chợ tìm lời yêu thương
***********
Tôi thân cây gạo bên đường
Trổ hoa đơm lá vì thương yêu nhiều
Em như hương lúa nương chiều
Thoảng  qua để lại trăm điều ngổn ngang
*********
Hôm em mặc áo lụa vàng
 Tôi thơ thẩn đứng bên tàng các kinh
Ngày em xuống phố một mình
       Tôi vào bói quẻ lời kinh Hà Đồ (*)
*********
Thấy em còn đứng đợi đò
Đường về quê cũ bến bờ còn xa
Thương em lúa gạo phù  sa
Đò ơi sao nỡ dần qua bãi bồi.
 
              Ng Danh
                            
                                                       (*) Hà Đồ - Lạc Thư  hai yếu tố cấu thành thuyết Âm Dương Ngũ hành trong Kinh Dịch

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh