NGUYỄN NGỌC DANH

 

Tuyết Đầu Mùa

 

Trời se lạnh- tuyết-tuyết rơi

Ủ ngàn lớp lá vàng phơi- tháng Mười

Không gian phủ trắng nơi nơi

Bóng  ai bước vội như rời thế nhân

Tuyết hay ngàn cách thiên thần

Rủ nhau bay xuống cõi trần rong chơi

Chống tay bên cửa nhìn trời

Hồn đi - đi mãi theo lời huyền ngôn

Nhẹ hơn tiếng sếu bên cồn

Ầm ầm như thuở càn khôn trở mình

Tỉnh hồn trở lạị nhân sinh

Thật vui với những chân tình vây quanh.


 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh