NGUYỄN NGỌC DANH


Vào Thu
 

Chuồn Chuồn.

Nhìn chúng, tôi nhớ lại cảnh đồng quê Việt Nam.  Vào tháng Mười tiết trời vaò Thu tại miền Bắc, hình như chuồn chuồn nhiều hơn Mùa Hè.

Sao mà cứ nhớ mãi hai câu ca dao :

                     Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

                     Bay cao thì nắng- bay vừa thì râm

  Cái không gian và thời gian naỳ chỉ có những người nhà quê gần gũi với thiên nhiên mới cảm nhận được.  Và hôm nay, sống giữa xã hội văn minh khoa học, tuổi đã về chiều, tôi lang thang trên kênh nước xứ Mỹ với chiếc maý hình, nhìn lũ chuồn chuồn, con bay lượn, con ngái ngủ trên ngọn cỏ phất phơ, làm gợi nhớ tới thời thơ ấu tại quê  nhà.  Ngồi xuống bên bờ kênh, nhìn và chờ cơ hội để ghi hình, cũng là lúc khơi dậy những kỷ niệm xa lắc xa lơ mờ nhạt trong tâm hồn kẻ về già  nơi đất khách quê người.  

 

                         Vào Thu

 

                              Hôm nay trời bỗng nhiều mây

                        Cái lạnh cũng tới cho ngày buồn rơi

                              Heo may ngọn cỏ chơi vơi

                        Chuồn chuồn ngái ngủ giữa trời Vào Thu

                                                                 Ng Danh

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh