NGUYỄN NGỌC DANH


Xóm Vắng

 
Em về phố thị vui chơi
Bỏ lại xóm vắng một trời mây bay
Em đi bỏ lại chốn này
Dã quỳ ngã bệnh- trăng gầy lối đưa
Em đi để lại hồn xưa
Từ đường vắng lặng - gà trưa gáy buồn
 Em đi  xóm vắng- lầu chuông
Chờ  em trở lại với nguồn cội xưa
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh