TÂM TRẦN


Bồng Bềnh Cõi Nhớ
Một chút phôi pha thôi cũng đành
Nghe từng nhịp thở xem chừng mỏi
Khuất bóng chiều tà dạ tái tê
Sao còn vương vấn nỗi ê chề
...
TT.Bóng ngày như bóng đêm
Bừng lên miền hư ảo
Thẳm sâu chút cội nguồn
Cho đời mãi ru ta
...
TT.Vai gầy phơi nắng lưng vơi
Trút cho người mượn_ dựa đời buồn tênh
Chừng như hai nửa bồng bềnh
Rơi trong cõi nhớ_ nỗi nênh phím buồn.
...
Thơ Ngọc Vân.Cánh bướm đêm âm thầm khoe sắc
Có bao người trông thấy em chăng...
...
TT.
 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần