TÂM TRẦN


Bóng Phù VânCành hoa mộc mạc đong đưa
Thoảng hương nhè nhẹ cho vừa nhớ thương...
...
TT.Trăm nẻo sầu giăng miền viễn xứ
Chập chờn miên viễn bóng tà huy
...
TT.Mây nắng chiều nghiêng trên tóc trắng
Khi quên khi nhớ bạn đường xa
Chén đắng khơi sầu chưa kịp lắng
Tìm đâu tri kỹ, kẽo thêm già
...
Thơ Ngọc Vân.

Ngước nhìn chiếc bóng phù vân
Đã hanh hao buổi từ ân tình này
...
TT. 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần