TÂM TRẦNChín Giọt Tương TưBây giờ tháng mấy mùa đi?
Trao nhau bao nỗi thầm thì dấu yêu
Trái tim ươm đã mấy chiều
Giọt say như thể chín điều tương tư
...
Thơ Ngọc Vân. 

Chiếc lá thôi xanh chiều xuống hóa vàng
Bay tản mạn lòng gió đông hiu hắt
Trong hơi lạnh đôi nét buồn se sắt
Thơ một mình nên thơ nhạt làm sao...
...
Thơ Ngọc Vân.


 
Nụ chiều rúc rắc mưa ngâu
Hồn thơ thẩn đến bạc đầu rồi ư
Giữa dòng ảo ảnh thực hư
Lặng thầm nghe tiếng tâm từ bi ca..
...
Thơ Ngọc Vân.
 
 
 
 
 
 
 
 


 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần