TÂM TRẦN


Chút Nắng Bên Thềm

Sương thầm thầm khẽ rung vai
Lối xuôi xuống phố, chân hài dặm xa
Mùa xuân thắm cả yếm hoa
Áo em, sơn nữ cũng hòa bài thơ
...
Thơ Ngọc Vân.Ta đi tìm giữa vô thường
Bao nhiêu ánh mắt chỉ thương một người
Ngõ về giọt nắng tinh khôi
Thư tình bỏ dở, ta ngồi ru ta.
...
Thơ Ngọc Vân. 
Để em tô thắm môi cười
Ngoài kia mót nắng vẫn ngời nụ duyên
Van đời vơi bớt muộn phiền
Van nhau hãy giữ tình riêng thủa nào
...
Thơ Ngọc Vân

Mót chiều giọt nắng xa xăm
Thơ về tìm một chổ nằm tịnh yên
Giọt cay chợt hóa niệm thiền
Cho môi trầm cũ say riêng góc buồn
...
Thơ Ngọc Vân 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần