TÂM TRẦN


Giọt ĐờiCó nghĩa gì đâu
Dù ngoài kia dòng sông đang khóc
Với ngàn giọt
Của đời
Lấp lánh, long lanh


Thơ - Nguyễn Thương Việt
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần