TÂM TRẦN


Hanh Hao Tà Lụa


 
Bán chẳng ai mua trong cõi mơ
Rao khan cả giọng, mỏi tay chờ
Khép đêm xứ lạ, tình thi tứ
Trở gót quay về, thêm ngẩn ngơ..
...
Thơ Ngọc Vân.

 
Lung linh hoa nắng sầu hiu quạnh
Hoa trắng hững hờ biển tương tưMai sau, và sẽ nghìn năm nữa
Thân người cát bụi có ra chi
Sân si phút chốc niềm đau thỏa
Chớp mắt phù vân buổi tạ từ
...
Thơ Ngọc Vân.Món nợ ân tình, chưa kịp trả
Hanh hao tà lụa, nét thêm nhầu
Bao phen gom hết chiều quan tái
Rót kín đêm buồn cuộc bể dâu
...
Thơ Ngọc Vân.
 
 
 
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần