TÂM TRẦN


Len Lén ThuCó một ngày tôi quay lại đường thu
Bao nắng gió đã điểm vài sợi tóc
Thương tà áo xanh tuổi trần ngà ngọc
Nay chỉ còn xót lại chút vàng phai..

...
Thơ Ngọc Vân.


 
Thu đến rồi..áo mỏng phủ trên vai
Tôi nán lại ngắm đời qua khuôn cửa
...
Thơ Ngọc Vân. 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần