TÂM TRẦN


Một Mình


Hoa trắng đong đưa ngoài sân nắng
Cội buồn hiu hắt thoáng mây bay
...
TT

Biển nồng tóc gió chiều mưa
Đổ xuôi con sóng bến xưa ngỡ ngàng
Cát mềm in gót mùa sang
Biển đưa góc nhớ. Đá vàng riêng đau
...
Thơ Ca Dao 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần