TÂM TRẦN


Nhánh Thời Gian

Đâu vĩnh cữu?
Hồng trần - cõi mộng!
Gờ thời gian
chen kín lá ngô đồng
Hư và thực
Ngày vô tình - Khoảng trống
Sóng bạc đầu
Chiều
lạc lối
hư không...

Thơ: CaDao
Ngày bâng khuâng
loang dài sắc tím
Đẫm chút thương, chút nhớ
Gót ngà
ngày đông
xanh cõi ta bà
Câu kinh nhật tụng
Nắng già vô ưu
...
Thơ CaDao


Bên nhau chiều tắt nắng
Tím cả một chiều vàng
Bên cội chiều xa vắng
Chiều rưng rức đi hoang
...
TTEm là cánh mộng trên cành
Nở rực trong anh một trời tội lỗi
Hẹn những kiếp sau sẽ một lần sám hối
Anh bây giờ
chỉ mong cùng
gió mởn hương thanh.

Thơ - Nguyễn Thương Việt 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần