TÂM TRẦN

Nồng Nàn Sắc Xuân 
Sao lòng còn quyến luyến
Những sắc màu nhân gian
Những mơ ước nồng nàn
Theo mây về với gió..


Thơ Ngọc Vân


 
Xuân tròn níu giấc khơi vơi
Lúm tiền chín ửng.
Nụ cười mười thương
Môi xuân khẽ chạm khói sương
Xòe tay hứng lấy chút hường má em
...

Thơ CaDao 
Kìa! xuân trổ nhẹ sợi mềm
Chiều xanh trổ nắng bên thềm tơ vương
Bóng câu trổ nhánh đời thường
Phiến ngà trổ mộng.
Bờ thương trổ mầm....


Thơ Cadao


 
Nụ đơm xanh biếc hoa cười 
Xuân về nũng nịu với người trần gian 
Hồng nhan lồng bước hương sang
Nồng thơm cùng với dịu dàng là em .


Thơ Ngô Đồng
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần