TÂM TRẦN

Rồi Cũng Đi Qua
...
Có con bướm trọ lỡ đường
Nhẹ nhàng.. âu yếm.. mộng thường bỗng say

Thơ Ngọc Vân


Người đến rồi đi như khách lạ
Thay mùa chiếc lá lại vàng phau
Ta ngóng bên đời, thương tóc hạ
Rồi cũng qua đi hết ngọt ngào
...
Thơ Ngọc Vân.

Ngày mai tàn cuộc đẩy đưa
Góc quanh trần thế nếu chưa vợi sầu
Hãy cùng rũ bỏ niềm đau
Và xin yên tịnh một màu.. hư không
...
Thơ Ngọc Vân.


Đêm soi mắt nhớ vào gương
Đợi người từ bóng vô thường bước ra
Để ru tròn giấc mơ ngà
Chút xuân thì giữ mặn mà còn nhau

Thơ Ngọc Vân

Ta rót mời ta.. chén tỉnh say
Nhìn xa ngọn cỏ gió lay lay
Lòng muốn xuôi ngang về phố núi
Gửi nụ hôn nồng vương tóc ai
...
Thơ Ngọc Vân  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần