TÂM TRẦN

Ru Giấc Mong ManhRu nhau gầy giấc mong manh
Treo ngày gai góc lên cành héo hon
Ngoảnh đi, còn - mất - nhạt - son
Thờ ơ đãi cát đọng buồn trên tay
...
Thơ - Nguyễn Thương Việt.Ta quen nhau một sáng
Rồi thân nhau một chiều
Nhè nhẹ mây nhạt nắng
Trong gió về hiu hiu
...
Thơ - Nguyễn Thương Việt.Đưa em về dưới mưa
Nói năng chi cũng thừa
Phất phơ đời sương gió
Hồn mình gần nhau chưa ?
...
Thơ - Nguyễn Tất Nhiên.Bên nhau chiều tắt nắng
Tím cả một chiều vàng
Bên cội chiều xa vắng
Chiều rưng rức đi hoang
...
TT.Em là cánh mộng trên cành
Nở rực trong anh một trời tội lỗi
Hẹn những kiếp sau sẽ một lần sám hối
Anh bây giờ
chỉ mong cùng
gió mởn hương thanh.

Thơ - Nguyễn Thương Việt.

  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần