TÂM TRẦN


Sắc Nắng Chiêm BaoVọng trông về hướng không màu
Khuất xa miền nhớ, con tàu phôi pha...
...
TT 
Gót xuân chưa chạm mà say
Ngắm màu nắng rạn thương ngày lê thê
Vườn chiều chín ngọt hương mê
Cõi mình quên mất đi về chốn nao?
...
Thơ Ngọc Vân 
Tà dương e ấp bán khai
Em nguyện hé nụ, đợi ngày mãn khai...
...
TT
Lao xao bóng đỏ nhạt nhòa
Ta đi tìm lại khúc vàng chiêm bao
Hỏi lòng còn chút dư hương
Ánh vàng sắc đỏ vô thường cõi mơ.

TT
 


Nụ duyên em khẽ đong đưa
Sương giăng phủ kín, cho vừa lòng anh.
...
TT


Xuân ơi! xuân quá mênh mông
Xin cho ta một nụ hồng dành riêng
Mai sau về dưới cội thiền
Vẫn còn giữ mãi ngoan hiền nét xuân..

Thơ Ngọc Vân


 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần