TÂM TRẦN

Soi Nụ Từ Bi II

Em đừng hẹn trước rồi quên
Để bài thơ khóc lạc trên đường về
Để chiều nắng hắt lá che
Nghe đôi tay buốt tròn xoe nụ buồn .

Thơ Ngô Đồng

Sen hồng một góc nhớ quên
Mặc cho thế sự thăng trầm nỗi trôi
Ta về tìm lại dư âm 
                        Sen hồng vẫn nở mặc cho sự đời. (Thơ Ngọc Vân)
Chông chênh nửa kiếp phận người
Chông chênh lá đổ nụ cười héo khô
Chông chênh một kiếp hư vô
Lê chân bước tiếp,sóng xô xoáy bờ
...
Thơ Phôi Pha.
Cạn ngày.. phố cũng hững hờ
Còn ta ghé lại trách thơ bạc tình
Vắt mòn chi kiếp phù sinh
                                    Nên con tim hóa góc đình.. hoang vu.. (Thơ Ngọc Vân)

 
Từ tình thành thoáng phai phôi
Ta về tìm góc thiền ngồi từ bi
Đời ta vay lắm chia ly
                                Nên còn ngút ngát sầu si nửa hồn (Thơ Ngọc Vân) 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần