TÂM TRẦN


Sương Khói Đời Nhau

Xin gọi em lần đầu
Và gọi em ngày sau
Đời có thành sương khói
Cũng một lần có nhau
...
Thơ - Nguyễn Thương Việt.
Có những hàng cây đang thay áo mới
Đón giọt đời bay trong nắng nhẹ tênh
Có ngày trong veo vọng màu mây tỏa
Trôi bên trời đưa thương nhớ vào quên
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần