TÂM TRẦN


Sương Khói Nhân Gian

Đây cõi nhân gian con đò mỏng
Đưa đón bao người qua bến sông
Ta cũng về xuôi rồi lặng ngắm
Đời ta sương khói chảy theo dòng..

...
Thơ Ngọc Vân
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần