TÂM TRẦN


Trên Cành Thiên Thư

Tay người vẽ phố như tranh
Nét vô ưu đọng qua cành thiên thư
Bỗng dưng nhớ lắm gã Từ
Lối thiên thai có đẹp như Sài Gòn..??

Thơ Ngọc Vân


 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần