TÂM TRẦN

Vết Lăn Trầm 
    Vết lăn trầm mình trót vẽ
    Cứa sâu vào đời xanh xao
      Niềm tin như không có thật
Thì đâu còn gì cho nhau
...
Thơ Ngọc Vân. 
      Trách mình vô duyên quá đỗi
     Dấu chấm cũng vẽ chưa tròn
Thì làm sao gom thành cội
Tô hoài mà chẳng nên son
...
Thơ Ngọc Vân.


 
      Ngơ ngẩn sầu hỏi thầm con tạo
Éo le khi bóng ảo tựa nương
     Nhạt lòng rót chén phai hương
                     Cầm tay chưa chắc nửa đường lạc nhau
...
Thơ Ngọc Vân.
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần