TÂM TRẦN


Xẻ Lệch Mùa Hương

Đêm đêm đối bóng không lời thoại
Hỏi bóng nhòa đi trong mắt ai
Để từng sợi trắng ru vào khói
Buông được hay chưa? cõi mộng này.
...
Thơ Ngọc Vân.

Vẽ lên nắng xòa vai tóc rối
Trọ bên ngày nghe chạm khói sương
Bóng ngà đổ chót đời vai mỏi
Heo may về xẻ lệch mùa hương...
...
Thơ CaDaoNghe trăng trở giấc bên thềm
Nghe ru ấm mộng ngọt mềm dấu chân
Chợt rồi tỉnh giấc phù vân
Kìa sương trắng đọng ngại ngần bờ mi...
...
Thơ CaDao
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần