TRẦN THÙY LINH


Nhật Ký Hoa

Có một ngày, đi tìm mùa đông, nghe nỗi nhớ bao quanh.
Sương sớm như lụa mềm, trong và thơm như sắc trắng đoá hoạ mi bỏ quên bên triền sông năm nào. Gió hanh hao mang mùi thông mùi lá mùi phố núi lãng đãng rải trên cành cao….
Cho người phải lắng nghe. Cho người phải hít hà. Cho ngừơi bồng bềnh trôi trong miền nhớ.
Có một ngày, đi tìm nỗi nhớ, nghe mùa đông bao quanh.
Có không, một mùa đông Sài gòn ?
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh