TRẦN THÙY LINH


Phó Cáo - Hà Giang - Việt Nam

Phó Cáo là một địa danh mà khi đi trên vòng cung Đông-Tây Bắc, bạn nên ghé tới. Cách cao nguyên đá Đồng Văn chưa đầy 20km, làng của người H'Mong nằm ngay trên quộc lộ 4C trong một thung lũng tuyệt đẹp, thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Bước đi trên con đường nhỏ ngang qua những bờ rào đá, những ngôi nhà tường trình, ngang qua những nương ngô (bắp), những cánh đồng cỏ, hoa tam giác mạch hay cải vàng... thấy thời gian như đang cùng nhẹ lướt theo từng bước chân. 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh