VÕ ANH KIỆT


Bong Bóng của Tôi (My Balloon)

(Giải nhì cuộc thi quốc tế  2012 của tạp chí National Geographic Traveler)Soi Sáng Đường Về (Lighting The Way)
Ruộng Bậc Thang (Terraces)Đợi Chờ (Waiting)


  Trở lại chuyên mục của : Võ Anh Kiệt