VÕ ANH KIỆT

Mẹ Con H'Mông
(Mother)
Mẹ ru con tựa bờ vai
Mắt vui rực hướng tương lai  dõi nhìn
(thơ Mai Quang)


Vượt Qua Đồi Cát
(Crossing The Sand Dunes)
Bàn chân chạm cát
Chạm vào tiền thân
Bóng đời ngã xuống
Đụn cát trắng ngần!
(thơ Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Võ Anh Kiệt