VÕ THẠNH VĂN


Mặt Trời Mù


Em, con ve sầu
Cuối hạ đầu thu
Ta nghe nỗi nhớ
Thưa dần lời ru
 
Những vụ cháy rừng
Mây khói mù chao
Đục nhừ bụi mỏng
Che mấy tầng cao
 
Trăng chiều gầy nhom
Ta đợi sao hôm
Hài qua phố nhỏ
Tiếng gõ trầm hoang
 
Bước chân em về
(tịch mịch – thê thê
suốt mùa bão lửa)
Chín rụng cơn mê
 
Thủ Phủ Sacramento
Mùa cháy rừng, Aug. 2020


  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn