VÕ THẠNH VĂN


Thập Nhị Sứ Đồ

"Tượng 12 vị THÁNH TÔNG ĐỒ của Chúa GIÊ-SU
 được chụp tại Đại Chúng Viện Thánh GIU-SE, Giáo Phận Xuân Lộc, ĐN.
Xin tri ân ĐGM Phụ Tá John ĐỖ VĂN NGÂN đã "khai thị" cho TG/vtv."

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn