VŨ KIM THANH


Hồn Hoa Dưới Nắng Chiêm Bao

Nhạc:
Hồn Nắng

(Nguyễn Đức Huy)


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh