VŨ KIM THANH


Nhánh Lá Lênh Đênh

...Ngõ tím nhớ.
Ôm phiến chiều hắt bóng
Nghe trăm buồn trổ nhánh lá lênh đênh
Chiều vén nắng phơi hờ tà áo mỏng
Để hẹn hò  miền xưa cũ khô vênh... 
(Thơ: Ca Dao)

  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh