VŨ KIM THANH

Sắc Thắm Tháng Tư1,2,3,4.5,6: Giọt nước đọng trong ngần sắc thắm
Trời tháng Tư đâu biết khách buồn, vui (Mai Quang)
Ôi chao huyền nhiệm quá
Hoa phơn phớt hồng, lá nõn xanh! (Mai Quang)
Chị khoe cánh trắng nhụy vàng
Em còn e ấp đợi chàng nắng hôn (Mai Quang) 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh