CA DAO


Chỉ Nửa Thôi

Gửi về miền xưa nửa hồn luyến nhớ
Nửa ngọt bùi nửa mềm mại tay thon
Nửa thôi nhé ngày xanh
Nửa còn lại để dành
Bờ hội ngộ còn xa vời chưa đến

Ngày cất giấu
Nửa hồn giăng tơ nhện
Nửa ngày trong nắng đậu phiến môi mềm
Xin để nửa thầm lặng, nửa áng trăng êm
Theo gót ngọc xuôi về miền biển rộng

Nửa thôi nhé 
Chỉ xin thôi nửa mộng 
Miền vui còn chưa đậu khóe môi cong...

Chiều

Nắng gội hương sen ngọt lừ phiến nhớ
Gói vu vơ dạt xuống mé sông chiều 
Gió chải tóc thả trang đài vào nắng
Cho hiên đời thôi trải những hắt hiu

 

Xiên Bóng Nắng Chiều

 

Đong đưa tóc sóng phiêu phiêu
Miết lên giữa khoảnh nắng xiêu dặm ngàn
Giữa đời bóng xế đổ ngang
Ngả ầm xuống nẻo lênh loang bóng mình.


  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao