CA DAO
 
Đi Giữa Vô Thường
 
Nghe buốt lạnh sao băng về nghẽn gió
Nghe giọt trầm rụng giữa gối mơ đêm
Nghe vương mang nguồn nhớ vọng thơm mềm
Nghe vàng lạc giấc đêm về khép lối

Nghe phím nhỏ giọt ly tao rất vội 
Nghe đêm sâu òa  rụng nét trăng mơ
Nghe  hồn đơn khô khốc giữa ngu ngơ
Nghe bọc kín vườn khuya hơi sương mỏng

Nghe rạn vỡ cung đàn xa đang vọng
Nghe nguyệt cầm hư ảo giấc xanh chao
Nghe hương xưa ngày ấy lắng ngọt ngào
Nghe ai mở cửa đào nguyên lạc giấcTiêu Khúc

Quyện trầm hương Cúc phủ mờ
Hắt hiu vườn úa lơ thơ đóa mềm
Dật dờ tiêu khúc buông êm
Nốt thăng, nốt giáng hoang đêm.
Trăng gầy

Dế càng kéo vĩ cung mây
Liêu xiêu chái bếp qua ngày hoang hanh
Mé hiên đổ bóng giọt tranh
Khối tình vạn cổ năm canh
Nhạt nhòa

Khúc tiêu níu bóng hồn hoa
Chút tình chiu chắt cúc hòa lệ đêm
Hương xưa chuốt nhẹ sóng mềm
 Lầu xưa rêu phủ bên thềm.
Nguyệt đau!  
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao