CA DAO
 
Tóc Nguyệt
                                         
Hương tóc gieo mùa trăng hạ ấm 
Nguyệt hồ mộng trải sóng ru êm 
Đường trăng môi ngát hương hồng thắm 
Thoảng gió vương thơm nhẹ gót thềm 

Tóc trăng ngọt lựng hương chùm kết 
Thấm đẫm hoa cau sợi mượt mà 
Hương me thơm ngát tay tơ dệt 
Thơm bưởi đang mùa vỡ cánh sa 


Xõa mái huyền mây soi bến vắng 
Bờ trăng lấp lánh bóng vô thường 
Mi ngoan khép nhẹ mềm đêm trắng 
Nhạc vọng lưng trời: Say ...Tóc… Hương...
                                             
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao