CHÂU PHAN

 
KHÚC THÁNG NĂM -
MỘT CHIỀU PHAI GIÓ
 
Ngày
Vàng vội
Nhánh sông vơi
Miên đời nhịp gõ
 
Con đường bụi đỏ. Lặng lẽ yên nằm
Thương ngọn lá Răm(*). Rớt oằn lưng gió
Hôm về trễ Ngọ. Tích dấu mù tăm...!
Gót giày khua ngõ
Giấu buồn xa xăm
 
Giọt gầy Tháng Năm
Mây vờn tóc rối
Hương mùa cỏ nội. Buốt ánh nhìn đăm
Trễ một lần thăm. Vạn lần khóc hối
Lối về nguồn cội. Muôn mối tơ chằm...!
Một lần tắm gội
Cũng là trăm năm
 
Khuất sâu màn lá
Đọt hoàng hôn cong
(Ngậm hạt Mân chiều)
Trườn qua vệ đá
Níu đời hiu hong
......................./........................
Bên thềm gạch lạnh
Mưa nắng phủ hoang rong
Tháng Năm! Lòng khốc quạnh
Gói nỗi đời long đong
Bữa về ngang mé ruộng
Tàn Khế rũ bờ xưa
Ta nhìn ta mằn muộn
Vừa hoa...rụng mấy mùa...!???
Lòng trăm con sóng cuộn
Miên trường động giấc khua
......................./......................
Vọng về theo hương Ổi
Nhặt khoan kẻo kẹt vòng nôi
Cúi xin một lần cạn nỗi
Nhỡ mai ta...lãng quên đời!
 
Tháng Năm! Nhộn màu hoa Gạo
Nộm trời rực thắm giấc mơ
Gặp mình ngày chưa giông bão(*)
Chân còn lấm đất...chưa khô
Tháng Năm! Rụng chùm hoa Gạo
Tuổi mình rụng xuống hư vô
Đôi lần hèn sang cơm áo
Cuộn mình đếm những bơ vơ
Vệt bùn còn vương chưa ráo
Đời vui...một thoáng mơ hồ
 
Tháng Năm! Nhặt chùm hoa Cải
Chao dòng xao xác triên đê
Đò không - bỏ chèo buông mái
Giọng đò từ đó thôi nghe
Dòng trôi...cuộn dòng trôi mãi
Lở bồi khóm Trúc bờ Tre
Đồng chiêm sau mùa gặt hái
Muỗm - Moòng khuấy nước bên khe
Cầu ngang - lối thường qua bãi
Nằm im dưới tán cây đè
Môi người chừng như ngần ngại
Từ ta dạo đó không về
 
Tháng Năm! Giọt lòng trễ nải
Hiên nhà vọng vẳng tiếng ve
À ơi! Ru mình tuổi dại
Vàng đêm hốt nắng sau hè...!
Thời gian lạnh lùng tay hái
Mòn phai sợi nhớ???
Chưa hề!!!
Nẻo đời - vòng quay mùng mịt
Dối gian - khăn áo lượt là
Tháng ngày trườn qua da thịt
Thời gian - Vết cắt nuột nà
.................../....................
Bên cầu tìm soi bóng lại
Cuộc người chằng chịt xác xô đau
Ước đời cỏ mọn thân nằm dại
Hạt mầm vô lượng thứ tha nhau
........................./......................
Mơ đời! Hạt mặn(*) đồng sâu
Khoác lời tịnh niệm nhiệm mầu Từ Tâm
......................../.......................
Mùa
Chênh chếch
Láng tranh xiêu
Một chiều phai gió
Con đường bụi đỏ....
(Mệt rồi....! 1-2-3-4-5-6-7-8-1-2-3-4...)

  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan